A.R.T.S. medlemmer støtter hinanden i at leve for at følge deres Muse. På møder har medlemmerne mulighed for at arbejde sig igennem deres kreative blokkeringer og bekræfte de handlinger, de foretager sig for at realisere deres drømme. Kreativ sundhed kommer gennem vores handlinger, uanset hvor små de måtte være. Hvis medlemmer kommer til møder og laver deres kunst i mindst fem minutter om dagen, betragtes de som en succes i A.R.T S. A.R.T.S. giver os håb, støtte, solidaritet, tillid og tro til at skabe en ny kreativ livsstil.

Nykommeren

Blokeret og sønderknust er mange nykommere kommet til deres første A.R.T.S. mødes og græd for alle deres tabte muligheder og golde år. De er vrede, fordi en uretfærdig verden ikke støttede deres gaver. De er opslugt af ambivalens om deres talents værdighed. De sørger over et uopfyldt liv. A.R.T.S. giver styrke og næring til den lille insisterende kreative stemme, der kræver udtryk og forårsager en buldren i sjælen på hvert nyt medlem.

Mange nykommere i A.R.T.S. lider af følgerne af alvorlig familiedysfunktion. De har ofte et desperat behov for at føle sig trygge fra det misbrug og den kritik, de frygter vil komme til dem igen, hvis de tør følge deres kunstneriske drømme. Dette behov for at føle sig sikker styrer ikke kun deres kunst, men også mange andre områder af deres liv, hvilket resulterer i et tvangsmæssigt undgåelsesmønster. Dette undgåelsessyndrom lammer og blokerer livets flow.

At trænge ind i mønstrene af irrationel frygt, fobier og tvangstanker, der er karakteristiske for den undgående personlighed, er ingen let opgave. Den undvigende adfærd og livsvalg er lige så svære at ændre som en afhængighed.

Hvordan A.R.T.S. arbejder

Før en blokeret kunstner kan skabe deres kunst, er nogen nødt til at passe på, at de kan være den kunstner, de altid har drømt om, de kunne være. I A.R.T.S. møder, deler medlemmer lignende oplevelser, er vidner til hinandens traumatiske minder og tilbyder ubetinget støtte til hinandens kreative proces.

Medlemmer lærer, at det, som deres fortvivlede sind har troet er sandt, nu blokerer deres ånd fra handling. A.R.T.S. hjælper medlemmer med at forstå, at det er deres fobiske frygt, der napper inspiration i opløbet og låser arbejdet i skuffer.

● A.R.T.S. Tolv trin og traditioner

● A.R.T.S. Tolv kendetegn hos den undvigende kunstner

● A.R.T.S. Tolv talenter for det gode liv

● A.R.T.S. Redskaber

● Den grundlæggende pjece (udskrivbar download på engelsk)

● A.R.T.S. Anonymous World Service Conference Charter (vedtaget 2022)

● A.R.T.S. Tolv servicebegreber (på engelsk)

A.R.T.S. Tolv trin

Som i alle tolvtrinsprogrammer tilbyder A.R.T.S. en spirituel vej til at transcendere fortiden, hvis man vælger at arbejde gennem de tolv trin. Trinarbejde kræver, at en sponsor hjælper en sponsee med at erhverve de sproglige færdigheder til at formulere deres følelser. Trinene arbejdes normalt i små grupper eller enkeltvist med en sponsor. Trinene giver en vej til et oplyst liv. De tilbyder en vej til at finde en kognitiv og moralsk kraft til at transcendere den gamle reaktive defensive personlighed. Recovery giver os et valg. Vi kan fortsætte med vores vante og negative reaktion og vores vilje til automatisk at sige “Nej” til livets mange muligheder, eller vi kan tage nye handlinger baseret på vores nyerhvervede indsigt. Med skyklapperne af, står vi over for vores nye moralske valg: Fortsæt med vores selvdestruktive og defensive adfærd, eller træde ind i en ny tro, tillid og mod, der siger “Ja” til livet.

De spirituelle principper i A.R.T.S. vil hjælpe os med at overvinde fortiden og føre os til et givende liv, der er fokuseret på vores kreativitet. Løftet om et nøgternt, glædeligt og tilfredsstillende liv går i opfyldelse for ethvert medlem, der trofast anvender de tolv trin.

En dag ad gangen – og five alive konceptet

Hvert 12-trins program har en bundlinje af ædruelighed, hvor et vanedannende stof eller en tvangslidelse ikke misbruges “en dag ad gangen.”
A.R.T.S. beskæftiger sig ikke med afhængighed. A.R.T.S. medlemmer har en tvangslidelse for at undgå deres kunst såvel som andre dele af deres liv. De blokerer deres skæbnebestemte liv fra at ske. I A.R.T.S. begynder ædruelighed på bundlinjen med en ydmyg daglig handling for at opfange sin kreativitet “en dag ad gangen.” Medlemmer bliver bedt om at lave mindst fem minutters kunst hver dag (five alive – fem minutter om dagen holder kunsten i live).

Læs mere om 5 minutter om dagen: 5 minutter

Det lyder måske nemt, men for nybegynderen kan det virke umuligt. Men i disse fem minutter er ingen forpligtet til at lave perfekt kunst, og enhver handling i retning af at skabe kunst er god nok: at improvisere på klaveret eller bare sidde på klaverbænken; male ark af rødt papir; gå til museet, selvom man endnu ikke er i stand til selv at udstille. Begyndende med disse fem minutter er nykommeren en succes! Med tiden vil disse fem daglige minutter være døren til en times arbejde eller to … og i sidste ende et helt liv med kreativitet.

Vi kommer til A.R.T.S. i håb om at finde en måde at undslippe vores blokeringer og tvangsmæssige mønstre af undgåelse.
Ved livets ende, lad os ikke sige “Jeg skrev hver dag i mit hoved.” De gaver, vi blev født med, skulle give vores liv mening og formål. I A.R.T.S. lærer vi at overvinde vores blokeringer og opfylde vores livs formål – at skabe.

Originaltekst: About A.R.T.S.

Scroll to Top