A.R.T.S 12 Traditioner

 1. Vores fælles velfærd bør komme først, personlig helbredelse afhænger af ARTS
  som helhed.
 2. Når det drejer sig om gruppens anliggender, er der kun en autoritet, en kærlig Gud,
  sådan som Han udtrykker sig i vores gruppesamvittighed. Vore ledere er kun
  betroede tjenere, de bestemmer ikke.
 3. Den eneste betingelse for medlemskab af ARTS er et ønske om at udleve kunst og
  kreativitet på daglig basis.
 4. Hver gruppe bør være selvstyrende undtagen i sager, der angår andre grupper eller
  ARTS som helhed.
 5. Hver gruppe har kun et formål, at bringe dette budskab kunstneren, som stadig
  lider.
 6. En ARTS gruppe bør aldrig yde økonomisk støtte eller låne ARTS navnet ud til
  noget beslægtet formål eller noget fremmed foretagende, for at penge-, ejendomsog prestigespørgsmål ikke skal aflede os fra vores primære formål.
 7. Hver ARTS gruppe bør klare sig selv økonomisk og afslå bidrag udefra.
 8. ARTS bør altid forblive ikke-professionel, men vores servicecentre kan ansætte
  specialuddannede folk.
 9. ARTS som sådan bør aldrig organiseres, men vi kan nedsætte arbejdsudvalg og
  komiteer, der er direkte ansvarlige over for dem, de tjener.

  10.ARTS tager ikke stilling til spørgsmål uden for ARTS. Vort navn bør derfor aldrig
  drages ind i offentlig debat.
 10. Vores politik med hensyn til udbredelse af kendskabet til ARTS er baseret på
  tiltrækning frem for agitation. Når det gælder presse, radio, film, og TV bør personlig
  anonymitet altid bevares.
 11. Anonymitet er det åndelige grundlag for alle vores traditioner, der til stadighed
  minder os om at princippet går forud for personen.
Scroll to Top